Gratis loopbaanadvies voor 45-plussers!

Subsidie voor Ontwikkeladvies aan 45-plussers

Nederland verandert en zo ook de arbeidsmarkt. Een van de veranderingen is dat de AOW-leeftijd stijgt. Dit is in sommige beroepsgroepen een extra grote uitdaging. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. Of de werkzaamheden zijn dusdanig aan verandering onderhevig dat het werk over vijf jaar niet meer bestaat in de huidige vorm. 45-Plussers hebben vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen. Op het moment dat zij hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit hen parten gaan spelen bij de zoektocht naar nieuw werk.

Om werkende 45plussers de regie over hun loopbaan te geven is het van belang dat zij (blijven) nadenken over hun verdere loopbaan en over wat zowel obstakels als mogelijkheden zijn om werkend hun pensioenleeftijd te bereiken. Vragen zoals: wat moet ik doen om de AOW-leeftijd werkend te bereiken? Hoe kan ik werken leuk houden? Wat voor soort werk wil en kan ik de komende jaren doen? Het ontwikkeladvies moet deze groep de regie over hun loopbaan geven en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat houdt het ontwikkeladvies in?

Bij het ontwikkeladvies zal de loopbaanadviseur van Parcoers de deelnemer individuele begeleiding geven in drie sessies van anderhalf uur. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken:
- situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
- persoonsprofiel van de deelnemer;
- toekomstoriëntatie;
- waar advies is te krijgen over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties en welke mogelijkheden en (financiële) voorzieningen beschikbaar zijn om de noodzakelijke plannen uit te voeren.

Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die de deelnemer op de korte en/of lange termijn kan inzetten om zijn mogelijkheden om aan het werk te blijven tot aan zijn pensioen te vergroten. 

Wat kost het?

Het traject kost de 45plus deelnemer helemaal niets! 
Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor 50-plussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De loopbaanadviseurs van Parcoers kunnen werkende 45-plussers dit traject aanbieden en daarvoor € 600,- subsidie aanvragen.

Interesse?

Vul dan hieronder je gegevens in en wij nemen dan direct contact met je op!